Hjem

 

linker for helsepersonell

Overskrift settes inn her

 

Organisasjoner og institusjoner

 

 

 

 

 http://legevakt.no/

 http://www.legeforeningen.no/ 

http://www.helsebiblioteket.no/

http://www.injuryupdate.com.au/

http://www.helserehab.no/

http://www.sshf.no/

http://www.astrazeneca.no/

http://www.lovdata.no/index.html

http://www.organdonasjon.no/

http://www.antidoping.no/

http://www.univadis.no/

http://www.relis.no/

http://www.bedin.no/

https://is.trygdeetaten.no/

http://www.sykehusvalg.net/

http://www.helsetilsynet.no/

http://www.shdir.no/ 

http://www.sem.no/

 

 

 

 

 

 

http://www.felleskatalogen.no/

Foreninger

Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Legemiddelindustriforeningen

Norges Apotekerforening

Legemiddelinformasjon

Blåreseptlisten

Farmastat

Felleskatalogens pasientutgave

Giftinformasjonen

Legemidler og Samfunn

Norsk Legemiddelhåndbok

Regionalt legemiddelinformasjonssenter

Statens legemiddelverk

Veterinærkatalogen

Offentlige

Helsedepartementet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sosialdepartementet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Trygdeetaten

Internasjonale

ATC/DDD

Dansk Lægemiddel Informasjon A/S, LIFDansk Lægemiddel Informasjon

Den europeiske legemiddelkontrollen

FASS

Human Medicines

Lægemiddelkataloget

Läkemedelsindustriföreningen

LIFLääketietokeskusPharmaca Fennica

U.S. Food and Drug Administration

World Health Organization

 

http://www.shdir.no/portal/page?_pageid=134,67665&_dad=portal&_schema=PORTAL&navigation2_mode=searchresult&navigation2_keywords=skjema

 

Webbsiden utviklet i samarbeid med BI-data: http://www.bidata.no/                                                                            Treffteller