Andre Skjema

Sørlandsparken Legesenter

KONTAKTINFORMASJON

 

Telefon: 38 04 88 88

Fax: 380 28 678

 

Adresse: Barstølveien 34

4636 Kristiansand S

 

 

 

Fyll ut skjema hjemme og ta med til konsultasjon

Linkene her viser til skjema som er utviklet til å fylle ut selv hjemme.  Det krever at du har en printer,

eller kan få lånt en printer.  Foreløpig har vi ikke en lovlig e-mail tjeneste som kan ta imot

skjemaene, så disse må da tas med fysisk til kontoret.   Vi setter pris på at skjemaene fylles ut

elektronisk, og ikke med penn da dette gjøre at vi kan scanne dem inn.   Hensikten med skjemaene

er å få best mulig oppdaterte medisinske opplsyninger som kan brukes til diagnostikk, henvisninger

og oppdatering av medisinske opplysninger.

ÅPNINGSTIDER

 

Hverdager: 0800-1530

"stengt": 1200-1230

 

Telefontid:

Åpent: 0830-1200

Åpent: 1300-1430

 

 

 

Når vi henviser til spesialister eller andre samarbeidspartnere er vi avehengig av oppdatert medisinsk

informasjon.  Fyll ut ANAMNESESKJEMA FOR HENVISNING.

Ny veileder for utredning og vurdering av barn med overvekt krever mange opplysninger.  Det er ønskelig at det i forbindelse med slik utredning av barn og foreldre fyller ut egenskjema for VEKTANAMNESE FOR BARN OG UNGDOM.

Det er ønskelig at det ved kronisk hodepine ( mer en tre mnd) fylles ut HODEPINEKALENDER

For vurdering av eget alkoholforbruk kan ALKOHOLSKJEMA benyttes.  Det finnes også egne blodprøver som kan vise om du har skadelig alkoholforbruk. Disse kan tas i forbindelse med utfylling av skjemaet.  

Pårørende til psykisk utviklingshemmede og demente som bor hjemme eller på vernde boliger bes påse at det en gang i året fylles ut ANAMNESESKJEMA FOR ÅRSKONTROLL.  Dette tas med ferdig utfylt til legekonsultasjon en gang pr år for standard helsekontroll.

Pasienter med kronisk smerter som ønsker vurdering for sin smerteplage og evt skal henvises videre til smertespesialist må fylle ut dette skjemaet først.  Vær så nøyaktig som mulig i beskrivelse og opplysninger.  Smertestillende som skal søkes på blå resept må være første gang skrevet ut av smertespesialist.