Hjem

 

Sørlandsparken Legesenter

ÅPNINGSTIDER

 

Hverdager: 0800-1530

"stengt": 1200-1230

 

Helgedager: Stengt

 

Telefontid:

Åpent: 0830-1200

Stengt: 1200-1300

Åpent: 1300-1430

 

 

BILDER AV SENTERET

 

KONTAKTINFORMASJON

 

Telefon: 38 04 88 88

Fax: 38 04 99 21

 

Adresse: Barstølveien 34

4636 Kristiansand S

WEBBINFORMASJON:

 

Legesenteret har egen facebook side med oppdatert informasjon fra legesenteret. Følg link herfra

 

 

OFFENTLIG MAIL

 

Legesenteret har mail adresse for offentlig informasjon til og fra senteret. Dette er mail som ikke inneholder sensitive data, men ordinære mail til senteret, senter-administrasjon ol. Oppgis på forespørsel.

 

ONLINE TIMEBESTILLING

 

Krever registrering og forutsetter fastlege ved senteret. Gjelder alle legene. Registrering på denne linken..

 

E - DIALOG.

Konsultasjon på mail fungerer nå for alle legene.

DIGITAL RESEPT

 

Bestilling av resept på nett krever registrering. Forutsetter fastlege ved senteret. Registrering skjer her.

 

MAIL TIL LEGESENTERET:

Oppgis på telefon.

 

 

 

Bytte fastlege?

Bytting av fastlege gjøres ved innlogging på egen nettside. Bankid og sms pålogging vil gjelde som legitimasjon for å gjennomføre byttet. Det er mulig å bytte fastlege to ganger i året. Barn følger som hovedregel mor sin fastlege ved bytte frem til de er 16 år. Bytt fastlege her.

 

NY VIKAR DR. RAGNHILD STAVANG BYE

Dr. Stavang fortsetter ved Sørlandsparken legesenter som vikar. Hun har ikke egen fastlegeliste, men vil fungere som vikar tre til fire dager i uken. Hun vil derfor være den som sørger for at alle pasientene ved Sørlandsparken legesenter alltid får time selv om fastlegen ikke er tilgjengelig.

 

INTERNKONTROLL

Legesenteret har lagt interkontrollsystemdokumentet  over i en bloggfil.  Denne hostes av one.com i Danmark.  Bloggen ligger åpent for kommentarer, men det kan ikke lages innlegg. Internkontrolldokumentet er vårt styringsdokument i det pålagte internkontrollarbeidet som legesenteret fører.   Bloggen kan gjennomleses her : www.ik.4leger.no

 

 

Bestill time på nett (Registrer her)

Login/Ny bruker

 

På denne lenken kan du bestille resepter, attester og legetimer og motta prøvesvar. Mobiltelefonen brukes ved hver innlogging for å motta passord. Les mer først!

Med onlinetjenester kan pasienten

Bestille time (gratis)

Bestille e-resept (gratis)

Foreta e-konsultasjon (GRATIS)

Foreta e-konsultasjon (frikort = gratis)

Motta råd i forbindelse med prøver på epost (gratis)

Motta laboratoriesvar på nett (furst laboratorier- gratis)

DET MÅ IKKE BRUKES MAIL VED ØYEBLIKKELIG HJELP – RING 113.

 

Eksempler på en e-konsultasjon kan være feks beskrivelse symptomer, plager eller sykdom som besvares med råd eller veiledning evt med videre henvisning til spesialist el.

OBS ved hver innlogging må mobiltelefonen holdes klar for mottak av sms-kode.

E-Konsultasjon er ikke en ø-hjelps ordning. Det kan forventes svar innen 5 arbeidsdager.

Bestilling av E-resept leses av en til to ganger daglig og det gis svar når denne er klar på apoteket. Det gis svar til registrert e-mail adresse. Normalt ferdigstilles reseptene i løpet av samme dag.

E-konsultasjonstimer legges ut hver dag, men når pasienter ringer samme dag som det er ledige timer på online, vil disse bli booket på sentralbordet viss det ikke er ledig timer ellers. Fordelen med online timebestilling er at pasienten får tilgang til timer før den som ringer gjør det.

Prøvesvar gis fortrinsvis som e-svar til registrert e-mailadresse.

Ny ordning februar 2016: Prøvesvar gis ut på SMS med kommentar.

Laboratoriesvar gis som en kode via sms til en innloggingsside for furst laboratorier når det er tatt blodprøver på legesenteret. Hver pasient har da fått en ID kode og webbadressen for innlogging med seg fra legesenteret.

Online timebestilling er online samtidig med timeboken på legesenteret. Bestilte timer kan ses umiddelbart i timeboken på legesenteret og evt endres herfra med beskjed tilbake.

 

 

FASTLEGE BYTTE KAN GJØRES PÅ DENNE LINKEN

 

LES OM FASTLEGEORDNINGEN HER OG FÅ OVERSIKT OVER DIN HELSE PÅ

HELSENORGE.NO

 

KVALITETSSIKRET HELSEINFORMASJON FÅS PÅ DENNE LINKEN FRA NHI.NO

 

TA VÅR NETTUNDERSØKELSE/BRUKERUNDERSØKELSE PÅ DENNE LINKEN

 

FASTLEGEKONTORET TLF 81 05 95 00